Statistiky

Na této stránce lze najít veškeré statistiky o počtech obytných aut a obytných přívěsů, neboli karavanů, v České republice a další podobné informace. Co se týká počtu vozidel, začátkem každého měsíce jsou publikovány počty registrovaných nových obytných vozidel a každého půlroku, vždy začátkem ledna a července, pak celkové počty obytných vozidel v registru vozidel.

k 30.6.2022
24 409 obytných aut (+15.9%)
31 446 obytných přívěsů (-0.3%)

Bližší údaje lze získat na následujících stránkách. Počty celkově registrovaných vozidel včetně grafů vývoje, měsíční přehled nových registrací, půlroční zprávy popisující stav jednou za půl roku i statistiky, které se jinam nevejdou. Jedná se například o přehled evropských registrací či popis situace v konkrétní zemi, počty minipřívěsů či obliba obytných vozidel nad 3.5t: