Karavanová stání a dotace – ano nebo ne?

V diskuzích o budování karavanových stání a servisních bodů občas zazní názory, že karavanisté chtějí něco zdarma. A ano, z letmého pohledu se to může zdát. Potřebná infrastruktura u nás skutečně chybí a budování komerčních stání s cenami dnes atakujících částky kolem 500 Kč, ale nezřídka už i více, není řešením.

Tedy možná bylo by – pokud by celý daňový systém byl nastaven jinak. Ale pokud motoristé a karavanisté platí nemalé daně, zejména ve formě DPH a spotřebních daní, je asi na místě, že očekávají alespoň základní servis. Ostatně záchod u parkoviště, tekoucí pitná voda či hřiště u odpočívky nejsou něco, co by ocenili a využili pouze a jen karavanisté. Takové vybavení nezřídka chybí i cestovatelům v běžných vozech. Výstavba této infrastruktury by možná prospěla rozvoji cestovního ruchu více, než všechny dotační programy agentury  CzechTourism.

Kritici výstavby karavanistické infrastruktury financované zcela nebo zčásti z veřejných rozpočtů si navíc asi většinou nejsou vědomi faktu, že v tichosti a skrytě několik let probíhá v našem státě masivní dotovaní v mnoha jiných oblastech. A jen část této doposud vynaložené částky například nabudování dobíjecích stanic pro elektromobily by stačila k vybudování páteřní sítě servisních bodů pro karavany po celé České republice.

Podpora elektromobilů

Na podporu elektromobilů bylo u nás v období let 2014-2020 vyčleněno cca 1.200.000.000 Kč formou dotací, převážně financovaných EU. Přesnou částku je těžko určit a myslím, že to nikdo ani neví. Může to být polovina, může to být přes tu miliardu. Do úvahy je nutné vzít i další formy dotací, například ve formě odpuštěných dálničních známek či dotace na domácí solární elektrárny, které jsou využívány pro nabíjení elektromobilů a další podobné. Výsledkem je každopádně zatím cca 7.000 čistě elektrických automobilů na našich cestách – tento údaj jde získat z registru vozidel a je tedy měřitelný.

Nemám k dispozici zcela přesná čísla, ale například elektromobilů Tesla je u nás cca 1.200, z toho je 80% pořízeno na firmu, tzv. na IČO. U dalšího hojně zastoupeného modelu, Škoda Citigoe je poměr podobný. Takže z těch 7.000 vozidel zaplatilo DPH cca 1.400 vozidle, průměrná výše DPH na jedno takto pořízené a do provozu uvedené vozidlo bude asi tak 150.000 Kč. Stát zatím z těchto vozidel tedy získal 210.000.000 Kč ve formě DPH. Při nákladu 1.2 mld. to znamená cca 1 mld. mínusu – tolik stát či naší evropští spoluobčané museli dosypat nad rámec vybrané DPH do podpory. jestli dosypali, těžko říci. Sumu vynaložených dotací jen tak najít nelze. Navíc naši úředníci jsou poměrně vynalézaví v různých překážkách a tak uspět s žádostí není až tak jednoduché – jak třeba svědčí tato zkušenost z žádosti o dotaci na Teslu (mimochodem, za povšimnutí stojí výše dotace – to je částka, za kterou si většina rodin v ČR pořizuje normální osobní vůz)

Asi není přehnané tvrzení, že veškerá veřejná dosavadní podpora elektromobility je jednoduše skryté zdanění chudších a přelití peněz ve prospěch bohatších. To vše je skryto za reklamou na bezemisní budoucnost a řečmi o ekologii. Řečeno jinými číslo, každý elektromobil na našich silnicích mohl být zadotován částkou až 150.000 Kč z veřejných peněz jen na podporu jeho dobíjení. To je to, co se se skrývá za zdůrazňovaným výhodný provozem – on musí být nakonec někým zaplacen.
A to jsme na tom v ČR ještě poměrně dobře – jiné země dotují ještě více a přímo.

Ano, bude lépe

Protože ani tyto dotace příliš nepomáhají a příliš lidí se to koupě elektromobilu nehrne, je na období 2021-2027 připraveno jen na dotace na výstavbu dobíjecích stanic stěží uvěřitelných 3 300 000 000 Kč. A možná to bude i desetkrát více – další peníze pak poplynou na povinné koupě elektromobilů veřejnými orgány a mavíc se chystá i přímá dotační podpora koupě elektromobilů.

Bez zřejmého odporu veřejnosti prošlo utrácení v předešlých letech, je tedy čas to pořádně roztočit. Za bílého dne se tady chystá velký dotační mejdan. A není pochyb, že elektromobil bude brzy levnější než klasický spalovací vůz. Toho totiž lze dosáhnout snadno – jen to asi většině lidí ještě nedošlo. Je to jako za socialismu – Co je náš cíl? Aby všichni měli stejně. A jak toho dosáhneme. Že nikdo nebude mít nic. Stačí tedy pořízení i provoz klasických aut zatížit daněmi. Již od pořízení. Touto cestou se vydalo sousední Rakousko a dopad na ceny nových obytných vozů je patrný z této tabulky . Během pár let se daně se postupně zvednou, ostatně i vařit žábu je nutno opatrně, jinak by utekla:

Daň z nového obytného vozu tak v Rakousku během pár let dosáhne pěkných cca 54%. Ostatně diskuze a zavádění této daně, respektive plány na její zvyšování, byli i za akcelerací růstu registrací nových obytných aut v Rakousku v uplynulých letech – kdo odkládal koupi, tak ji uspíšil. Daně za nic se nechce platit nikomu. Jenže dotace musí nakonec někdo zaplatit. Zčásti si státy pomohou uvedením dalších nekrytých peněz, zčásti právě zdaněním konvenčních motorů. Ostatně tento graf registrací z Rakouska mluví za vše. V evropském přehledu se jednalo o prakticky nejstrmější nárůst registrací v daném období a Rakušané s přehledem předběhli procentuálně i tradiční šampiony, tedy Němce:

Další formou je plíživé zvedání a upravování spotřebních daní na pohonné hmoty, zvedání cen emisních povolenek a další nástroje ovlivnitelné státem, respektive fanatiky, kteří se dostali k moci. Následky začínají být viditelné již dnes – zdraží teplo či elektřina. Ovšem nakonec tak skutečně bude elektromobil celkově levnější na pořízení a provoz. Protože spalovací motor bude brutálně zdaněn při koupi i provozu. K tomu zcela evidentně směřuje současné vedení Evropské unie. Rakousko lze brát jen příklad toho, co nás čeká v budoucnu a do čeho budeme natlačeni – protože peníze na dotace bude nutno někde brát a zároveň lidem zabránit koupit si to, co preferují či na co doposud měli.

Obytné automobily

Ale je čas vrátit se k obytným autům. A pokud je z předchozích řádků patrné, že dotace do elektromobilů jsou vysoké a daňové příjmy z nich naopak nízké, bylo by dobré provést podobnou kalkulaci pro obytná vozidla. Za stejné období od roku 2014-2020 se u nás prodalo, respektive uvedlo do provozu, cca 9.000 nových obytných vozu (aut, přívěsy jsem raději vynechal), z toho cca 6.000 na firmu a 3.000 soukromým osobám. Při průměrné výši DPH 250.000 Kč na jeden vůz tak stát získal 750.000.000 Kč. Firemní vozy dále platí silniční daň – takových vozů je u nás cca 20.000, z toho firemních asi tak odhadem 10.000 ks. Na silniční dani ročně tak stát vybere 18.000.000 Kč, dálniční známky mohou přidat podobnou sumu. Jinak řečeno, na obytných vozech vybral stát za uváděné období zhruba miliardu. Shodou okolností je to přesně suma, kterou hodlal využít (či zneužít) na podporu elektromobility.

Do podpory, tedy například do dotací pro budování stání obytných vozidel vrátil pár milionů – za všechny ty roky. A to jen v poslední době a vlastně ani ne stát, ale kraje – Liberecký kraj vypsal na jaře například dotaci na budování ve výši 3 miliony. Za tuto částku vznikne 40 míst v sedmi lokalitách, se servisním zázemím. Svitavy už kdysi dávno zřídili servisní místo a stání, o nákladech ale není nic známo.

Zdůrazním ještě jednou částku 3 miliony. Do podpory například cyklistiky, respektive například dobíjecích stanic pro elektrokola, má jen Moravskoslezský kraj vyčleněno milionů patnáct. Jistě, cyklistice se věnuje o několik řádů více lidí než karavaningu, ale i tak zamrzí ten nepoměr částek i doby na čerpání.

Budování infrastruktury – může to být i levné

Požadavek na to, aby stát začal budovat to, co je skutečně potřeba, jsou tedy podle mého legitimní. Peněz se vybralo dost a plátcům stát nevrátil nic – pouze v poslední době se na opravených odpočívkách na dálnicích objevili i stání pro karavanové soupravy. Karavanisté jsou zároveň motoristé a obecně, i zde je stav žalostný.

Pro efektivní podporu cestovního ruchu stačí primárně zlepšit silniční síť -to je mnohde v bídném stavu a takové cesty spolehlivě odradí mnohé zahraniční návštěvníky. Výmoly, díry, nerovnosti – to vše je v obytném cestě vnímáno podstatně více než v běžném osobním automobilu.

Při opravách a rekonstrukcích parkovišť pak stačí přidat nějaký ten záchod atd. vše navržené s ohledem na robustnost a snadnou údržbu v budoucnu. Jednoduchá výlevka a zdroj vody. Odpadkové koše, To poslouží i ostatním cestovatelům – i posádka v normální autě na výletě někdy prostě musí na ona místa a samozřejmě ocení i možnost posezení.

Pokud není v současnosti problém zřizovat dobíjecí stanice na elektrokola, neměl by být problém nabídnou tuto možnost i na parkovištích pro obytné vozy. Třeba s žádostí o zaslání dobrovolného příspěvku na účet či s klasickou kasičkou – a s upozorněním, že v případě ztráty bude služba v budoucnu zrušena. Věřím, že lidé by to pochopili.

A nemusí se vše provádět najednou a za velké peníze – stačí jen myslet trochu dopředu, vyjít vstříc – v ČR jsou možná tisíce míst, na kterých by obce mohli zřídit jednoduchá oficiální stání a následně je i přiměřeně dovybavit, když k tomu bude vhodná příležitost. Tady asi záleží i na každém z nás, když se dozvíme o nějaké chystané rekonstrukci, upozornit starostu či zastupitelstvo na možnost to místo trochu vylepšit. Nemá asi cenu slibovat nějaké příjmy, o rentabilitě valné části míst v zahraničí nejsem přesvědčen – ale existence takových míst by dnes měla být stejnou samozřejmostí, jako existence parkovišť či bezbariérové komunikace. A místním podnikatelům to poskytne alespoň šanci na další zákazníky.

A pokud se nechcete angažovat sami, ale myslíte si, že rekonstrukce či místo skýtá příležitost na vybudování dobrého karavanového stání, dejte vědět jiným. U nás se v této oblasti asi nejvíce angažuje Asociace kempování a karavaningu, info@akkcr.cz (poznámka: abych předešel odhadům o nějaké skryté reklamě a podobně, tak na rovinu uvádím, že v některých věcech s AKK spolupracuji. Ale pokud kdokoliv ví o nějaké další organizaci, asociaci či firmě hodlajících v této oblasti něco podniknout, klidně doplním – popřípadě je možné přidat do komentářů)

Stání pro karavany i odpovídající infrastrukturu lze najít v mnoha zahraničních zemích – známé je Německo se svými wohnmobil stellplatzy, ale stání pro karavany jsou běžná třeba i v Itálii. Často vkusně zakomponované do běžných parkovišť, použití je pak zadarmo a nebo za mírné poplatky v rádu několika eur. Některé regiony v Itálii pak výstavbu podobných stání podporují i proto, že mohou sloužit i v případě mimořádných události pro záchranáře a další podobné složky. Mimo tyto místa jsou pak i na dálnicích, sice placených, k dispozici servisní místa a odpočívky v průměru na každém stém kilometru prakticky po celém území Itálie.

Pokud by se podařilo vybudovat síť stání a servisních bodu, následně ušetříme jako stát i za propagaci naší země za hranicemi. Nejúčinnější reklama je totiž obvykle ta, co si ji lidé předávají sami od sebe mezi sebou, Hele, česko – tam je to super, kouzelné hrady a zámky, skvělé víno a jestli tě baví pivo, tak pivovarů tam je….a pak můžeš klidně odpočinout, nechají tě tam stát a máš tam dostupný servis za pár euro….

Možná nebudeme jako země ani v budoucnu vyhledávanou letní destinací pro zahraniční hosty – konkurence teplejších jižních zemí a jejich moří je v tomhle období asi těžko překonatelná. Ale jaro a podzim je příležitost. A třeba německých karavanistů je podstatně více než těch tuzemských. S docela velkou kupní silou. A určitě rádi poznají i zemi, přes kterou o letních dovolených jen tranzitují. I pár nalákaných procent z těch statisíců obytných vozí za Rozvadovem by bylo zajímavých.

Co na závěr?

Odmítáním zapojení veřejných financí do výstavby podobné infrastruktury škodíme asi nakonec nejvíce sami sobě. Některým vadí byť jen minimální dotace do jejich výstavby, přitom jinde tečou doslova miliardy na podporu hrstce elektromobilistů – a bude téci ještě více. A to jsou dotace do oblastí, které si na sebe vlastně ani nevydělají . Je to znak šílenosti této doby – jenže snad o to více by se měli rázněji ozývat ti, co jsou nuceni tohle platit. V případě obytných vozidel snad ani nejde o dotace – je to jednoduše vrácení části vybraných peněz zpět.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Začít s blogem na WordPress.com.

%d blogerům se to líbí: