Svitavy – první veřejné karavanové stání u nás

Svitavy jsou staré historické město ležící na hranicích Moravy a Čech a první zmínku o nich lze nalézt v listině z roku 1256. Vzniklo na přirozené křižovatce obchodních cest. I dnes se v blízkosti města protínají silnice propojující východní Čechy, Vysočinu, střední a jižní Moravu a město leží na železniční trati Brno-Česká Třebová. Mimo obchodu stál jeho rozvoj zpočátku na tkalcích a soukenících, po přivedení železnice následoval rozvoj textilního průmyslu. Bohatá historie města je dodnes na jeho tváři patrná a zrekonstruované historické náměstí je dokladem jeho prosperity. Nejen památky ale činí toto město turisticky atraktivní. Město leží blízko Vysočiny či Moravského krasu, v blízkosti se nachází historická města Litomyšl a Polička.

Svitavy v číslech

 • Počet obyvatel 16 601 (2021)
 • Rozloha 31,33 km²
 • Počet městských částí: 4
 • Nadmořská výška 435 m n. m.

A trocha financí:

 • Celkové finanční zdroje: 574 850 000,- Kč
 • Celkové výdaje: 574 850 000,- Kč
 • Celkový výdaje na obyvatele: 34.600 Kč

Vznik karavanového stání

Z historie města je patrné, že se jeho představitelé nebáli pokroku a vycházeli mu vstříc. A tak snad ani tak nepřekvapí, že v roce 2010 v rámci velké rekonstrukce Svitavského stadionu nechalo město vybudovat i první veřejné stání pro obytná vozidla u nás. Samozřejmě toto stání nevzniklo jen tak, iniciátorem a jakýmsi duchovním otcem tohoto stání byl místní nadšený karavanista. Podobná zařízení znali do té doby čeští karavanisté pouze ze sousedních zemí na západ od nás, zejména z Německa. Snad i proto německé označení pro parkovací místo pro obytné auto, tedy wohnmobilstellplatz, zmutovalo do českého zkráceného označení stellplatzčti štelplac – či zkratky STPL. Stránka se základními informacemi o stání je k dispozici zde.

Řešení stání

Celé stání je pojato velmi pragmaticky a celé místo i jednotlivá parkovací stání jsou vybavena jednoduše a přitom funkčně. Prostor je vhodný až pro 6 obytných vozidel, ale celé parkoviště by jich pojalo samozřejmě více. Parkovací část má smíšený povrch – na pevnou dlažbu navazují zatravňovací dlaždice. Obytné vozidlo tak stojí na pevném podkladu a posádka může pro venkovní aktivity využít trávy. Podél stání jsou sloupky s CEE zásuvkami.

Pro vylévání chemického WC, výplach a zdroj vody slouží sloupek od brněnského výrobce AZP, umístěný kousek od vlastního parkovacího místa. Vozovková vpusť pro odvod vypouštěné šedé vody je jednoduchá a zapuštěna do mírně spádované dlažby – v praxi není problém na ní víceméně přesně najet. O kus dál, v pásu oddělujícím celé parkoviště od místní komunikace, jsou pak umístěny odpadní nádoby na smíšený i tříděný odpad.

Celé stání je součástí běžného parkoviště, které je využívané osobními automobily i autobusy. Na toto parkoviště navazuje sportovní areál, v bezprostřední blízkosti se tak nachází dětský park a sanitární budova. Ta samozřejmě není přímo součástí karavanového stání, ale slouží všem návštěvníkům sportovního areálu.


Město se záměrně vyhnulo investicím do platebních automatů a veškeré zařízení je k dispozici zdarma. Platební automaty jsou poměrně drahé jak na pořízení, tak následný provoz – přeci jen vyžadují určitou péči a údržbu a celkový výnos z nich nemusí být podstatný. Důležité bylo přilákat karavanisty, což se víceméně podařilo a toto místo se objevilo v přehledu míst na specializovaných portálech jak našich, tak zejména zahraničních. Na místě lze často nalézt obytné vozy s německými či nizozemskými registračními značkami. Z pozorování provozu v roce 2021 lze usoudit, že zájem o toto místo ve srovnání s před-covid dobou vzrostl zhruba třikrát.

Pro město má provoz parkoviště další nepřímé výhody – využila se zanedbaná plocha, karavanisté mají místo, kde stát a nemusí neorganizovaně náhodně odstavovat obytná vozidla po městě, včetně zbavování se odpadů. V místě je pořádek a čistota.

Poloha – klíč k úspěchu

Pro úspěch místa je důležitá i jeho poloha a okolí. Ve Svitavách se podařilo obojí. Stání leží nedaleko od historického centra města s památkovým okruhem, poblíž jsou obchody i další zařízení občanské vybavenosti. Pěšky trvá cesta k většině cílů do patnácti minut, což je obecně hodnoceno jako snadná dostupnost:

 • na historické náměstí necelou čtvrhodinku (cca 900 metrů)
 • do nejbližšího supermarketu s potravinami je vzdálen necelých 6 minut a 400 metrů
 • nákupní střediska jsou vzdálená cca 1300 metrů a 20 minut chůze.
 • plovárna a bazén jsou vzdálené cca 1400 metrů a 16 minut chůze
 • v sportovním areálu jsou možnosti občerstvení, další restaurace pak leží směrem k centru města.

Příjezd na stání je možný z několika směrů a hustota provozu zanedbatelná. Stání nepůsobí rušivě ani pro obyvatele okolní zástavby. Z větší části je stání obklopeno sportovním volnočasovým areálem a od místní komunikace je oddělené zeleným pásem. Hned vedle parkoviště je již zmíněné dětské hřiště a budova s veřejně přístupným WC. Projet se jde i po inline dráze.

Přímo za Svitavským stadionem se pak nachází park Patriotů s geologickou expozicí a kopcem Patriotů, dále je možné navštívit Vodárenský les se stezkou částečně vedenou na povalových chodnících na podmáčeném podloží. Poloha stání umožňuje i snadný nástup na další cyklostezky do okolí města.

Na své si zde přijdou jak milovníci historie – naprostým základem je městský památkový okruh – tak i vyznavači aktivního pohybu a pamatováno je i na děti. Například kolem rybníka Rosnička je rozmístěno 8 herních prvků pro hry dětí s použitím dřevěné kuličky, lesem jsou vedeny cyklistické trasy s délkou až 12 km, probíhá tudy naučná stezka rovněž doplněná herními prvky pro děti, dále přírodní finesstezka a venkovní posilovna. Je zde možné navštívit také jedinečnou dřevostavbu Památník včelích matek. V městské části Lačnov existuje veřejně přístupné discgolfové hřiště. Kousek od stání lze nalézt i pumptrack, město provozuje koupaliště i krytý bazén. O dalších aktivitách a aktuálně probíhajících akcích si lze udělat přehled na stránkách Městského informačního centra.

Náklady

Jak již bylo zmíněno, pro uživatele je stání zdarma, zpoplatněné nejsou ani energie a odběr vody. Možnost bezplatného využití je odrazem zájmu města na podpoře všech forem turistického ruchu a celkové moderní orientace města. Zpoplatnění by přineslo další nutné investice do technického vybavení stání a například instalace a údržba platebního automatu by měla návratnost několik let.

Samotné náklady na vybudování stání nelze přesně doložit, stání bylo vybudované v rámci velké rekonstrukce celého areálu Svitavského stadionu. Nebyly však nijak zásadně vysoké, město za záměrně vyhnulo pořizovaní drahé technologie a zvolilo řešení od tuzemských dodavatelů. Lze říci, ze v celkových nákladech se částka za realizace tohoto karavanového stání „ztratila“.

Ostatně celkem rekonstrukce celého sportovního komplexu o téměř osmi hektarech stála sto šedesát milionů korun. Z toho se město podílelo částkou zhruba 140 milionů, přitom šedesát procent nákladu pokryly dotace. Soukromí investoři prostavěli zhruba dalších 25 milionů. Město získalo multifunkční volnočasový park, ve kterém se prolínají sportoviště s plochami pro odpočinek a navíc i karavanové stání.

Provozní náklady

Přímými náklady jsou náklady na energie, tedy vodu a elektřinu. Nepřímým nákladem jsou pak náklady na údržbu. Zde je ale nutné si uvědomit, že tyto náklady by město mělo s danou plochou tak jak tak.
V roce 2021 jsou očekávány tyto náklady, částky jsou zaokrouhleny na celé tisice:

 • 20.000,- Kč – elektrická energie
 • 10.000,- Kč – vodné
 • 30.000,- Kč – náklady na údržbu (opravy a úklid)

V průměru tedy vychází tyto náklady na částku cca 5.000,- Kč měsíčně, případně 165,- Kč denně. Jakkoli to není konkrétněji vyčísleno, část spotřeby zejména u vody jde na vrub mytí aut místními obyvateli. Na celkových výdajích města se náklady na provoz stání podílí 0.01% – tedy setinou procenta. Propojení se sportovním komplexem přináší významnou úsporu v nákladech, o místo je postaráno zaměstnanci sportovního areálu.

Ohlasy

V seznamech parkovacích stáních pro karavany dosahuje toto místo velmi dobrých hodnocení. V seznamu Campercontact je jeho průměrná známka 4.15 (z 5) – pro srovnání stání v rakouském Melku má hodnocení 3.6, podobně pojaté bezplatné stání v rakouském Eisenerzu pak 3.4. Z tak vysokého ohodnocení lze usoudit, že místní dělají svoji práci velmi dobře a místo funguje ke spokojenosti cestovatelů. Na ukázku pár přeložených hodnocení zahraničních karavanistů:

Velmi dobré parkoviště na okraji Svitav, cesta do centra trvá jen 10 minut chůze. Je tu většina věcí, voda, kanalizace a elektřina, které nic nestojí. Pokud se chcete osprchovat, můžete využít bazénu na druhém konci města, který stojí 80 Kč. V noci klid a pohoda. Vedle stadionu byl také malý bar.

Mají tady servisní stanici. Byli jsme tu sami a měli jsme klidnou noc. Centrum je v docházkové vzdálenosti – kupte si tam lahodnou zmrzlinu!

Závěr

Město Svitavy rozhodně stojí za návštěvu – navíc karavanisty zde vítají a jsou na ně plně připraveni. Zdejší stání pro obytná vozidla by mohlo sloužit jako příklad pro mnoho obcí v naší zemi. V provozu je více než deset let. Bohužel za celou tu dobu nebyl tento příklad následován a iniciativa v této oblasti je výlučně na soukromých subjektech – snad jen náznakem v Uherském Hradišti vzniklo vyhrazené stání pro obytné vozy s přípojkou elektrické energie. Vlastně je tento příklad Svitav z jako příručky – vybudování místa bylo součásti mnohem většího projektu a tím se redukovali investiční náklady, provoz je úzce navázán na provoz celého areálu a tedy opět přináší úsporu, místo je klidné a v docházkové vzdálenosti od všech významných či vyhledávaných míst.

 1. Toto parkoviště známe a je to pecka. Nepříjemné ale je,že tu projíždíme po čtvrté a stojí tu asi nastálo karavan,ne obytný vůz, ne karavan s autem,ale samotný bez auta a skoro na středu. Již po několikáté je problém se zařadit. TO,že má El.ze sloupků dobrý,ale druhá zásuvka na tom samém nefunguje. Popíjet je dost problém.No,asi to má povolené zde být nastálo. To je jediné co mě vDi.Jinak služba pecka, jen lidi jsou nevděční a ničí a ničí…mějte se krásně Saturová

  To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Začít s blogem na WordPress.com.

%d blogerům se to líbí: