Novinky ze světa karavanových stání v Německu

Komentářů:

0

Budování karavanových stání, neboli wohnmobilstellplatzů, je v Německu poměrně intenzivní. Studie Německého ekonomického institutu pro cestovní ruch (DWIF) z roku 2018 ukazují, že statisticky cestuje obytným autem průměrně 2.4 osob a nechávají v navštíveném městě nebo regionu €50 na osobu a den a to včetně poplatků za parkování či kempy. Přitom průměrná útrata činí cca €16 na restaurace, €16 na obchody a cca €8 na vstupné

Jedno parkovací místo tak generuje tržby kolem €8.000 ročně. Čistý zisk z takového místa je pak kolem €1.500 ročně. Ovšem je rozprostřený mezi mnoho subjektů – od provozovatele stání, až po majitele restaurací, obchodů a pořadatele kulturních akcí. A to jen jen čistě ekonomický přínos – dalšími efekty je i místní oživení a obohacení nabídky. Poměrně jednoduchý ekonomický kalkul pak vede mnoho obcí k tomu, že tato stání budují, často s dotační výpomocí různých fondů a rozpočtů jednotlivých spolkových zemích.

Navíc vybudovaná parkovací místa neslouží jen karavanistům – jsou používána i pro pořádání místních kulturních akcí, výstav a podobně, sociální zázemí, pokud je vybudováno, pak slouží i ostatním výletníkům.

Je nutné ale vzít i do úvahy, že k mimořádné popularitě přispívají i poměrně nízko stanovené poplatky – u obecních stání se většinou pohybují v rozmezí €8 – € 12 a to včetně všech základních služeb, tj. elektřiny a vody. Možnost likvidace odpadů je pak většinově zdarma. Teprve při započtení i komerčně provozovaných stání stoupá průměr za noc na stále nijak závratných €14.

Tento německý model je v principu stejný jako model uplatňovaný v dalších karavanistických velmocech – Francii a Itálii. A ukazuje se jako poměrně úspěšný. Pro pár příkladů vývoje v této oblasti z poslední doby jsem sáhl tedy do Německa

Riedenburg – růst výnosů a další rozšíření

Riedenburg je město v okrese Kelheim v Bavorsku v Německu. Nachází se na řece Altmühl, 16 km severozápadně od Kelheimu a 29 km severovýchodně od Ingolstadtu. Hrad Prunn se nachází v Riedenburgu. Město leží na kanálu Rýn – Mohan – Dunaj. Žije zde cca 5.600 obyvatel.

Na tržbách z karavanového stání v Riedenburgu lze pěkně vysledovat rostoucí zájem o tento způsob cestování. V tomto městě se nedaleko centra nabízí stání pro 60 obytných aut, za poplatek €8. Ten se dlouhou dobu neměnil. Stání je vybaveno i šesti sloupy s elektrickými zásuvkami, každý jich má na sobě šest, celkem je zde tedy připraveno 36 zásuvek. Dále je zde servisní místo, vyprázdnění lze provést zdarma, voda je od roku 2021 za poplatek. Platit lze v hotovosti a nebo kartou.

Poplatky:

  • €8 – parkování
  • €1 – elektřina na 12h
  • €1 – 100l vody
RokParkování
Elektřina
Voda
Vytíženost
%
Tržba místo
€ / Kč
Tržba zásuvka
201934.0385.42019.5 %567 / 14.555151
202141.6125.2851.05924 %693 / 17.770147

Radní města se rozhodli pro rok 2022 kapacitu navýšit a to na 80 míst. Do zadní části plochy budou instalovány dva nové sloupy s elektrickými zásuvkami – každý po 8 kusech. Dohromady tedy přibyde 18 nových zásuvek. Náklady na vybudování sloupu jsou kalkulovány na €3.780, instalace a uvedení do provozu bude mít na starost obecní stavební společnost (obdoba našich technických služeb).

Nové zásuvky by měly přinést dodatečné tržby ve výši cca €2.500 ročně. Osvědčil se i výběr ze dvou způsobů plateb, polovina zákazníků platila mincemi, druhá polovina upřednostnila kartu.

Jakkoli se může zdát vytíženost 19.5- 24% jako nízká, jedná se naopak o, na německé poměry, nadprůměrnou vytíženost místa. Mimo přímé výnosy z parkování, které dosahují v přepočtu přes milion korun, je nutné také uvážit i další vliv vyššího počtu lidí na tržby restaurací, obchodů a dalších podobných podniků.

V blízkosti se nachází i dva kempy:

  • Kemp „Kastlhof“ – zde přijde noc pro modelovou rodinu 2+2 s elektřinou na €31
  • Kemp Naturama Riedenburg – v současné době mimo provoz, hledá se nájemce

Northeim – nová místa na stání

Northeim je město v Dolním Sasku v Německu a v roce 2011 zde žilo 29 000 obyvatel. Jedná se o místo s poměrně velkým turistickým potenciálem, neboť nebylo jako jedno z mála německých měst za druhé světové války vybombardováno. Celé centrum města je tak tvořeno zachovalými domy, které pochází až z 15. století a jsou postaveny ve stylu tehdejší německé architektury.

V současnosti je zde v provozu stání u Velkého jezera s deseti místy a servisním bodem. Nevýhodou je blízkost dálnice a tedy i hluk.

Poplatky:

  • €6 za parkování
  • €0.50 – 1kWh elektřiny
  • €0.50 – 100 l vody

Další možnosti je stání pro 8 vozidel u obchodního centra na ulici In der Fluth.

K těmto 18 místům nyní přibyde dalších 11 a to v bezprostřední blízkosti historického centra.

Buduje se 7 parkovacích míst pro obytné vozy v zadní části u místního pivovaru a další čtyři místa na ulizi Gardekürassierstrasse u Starého hřbitova. Rozměry míst budou cca 6.5 * 5 m zpevněné plochy (delší vozidla zaparkují s tzv. přesahem) Parkovací místa budou vybavena sloupky s elektřinou na mince. Cestovatelé ale budou i nadále se servisem odkázání na existující servisní místo u přístavu Velkého jezera.

Celkové náklady: €48.000 za místa u pivovaru 7 míst a € 2.000 pro hřbitov. Rozdílné náklady jsou způsobeny potřebou většího rozsahu zemních prací, u hřbitova budou práce jednodušší a bude stačit přeznačení a instalace sloupků s elektřinou. Naprosto převažující část nákladů, celých 90%, je hrazeno z Fondu pro financování rozvoje měst. Průměrný náklad na vybudování místa je tedy €4.545, tj. 113.600 Kč, ale město bude hradit ze svého rozpočtu jen desetinu.

Radní si slibují, že z rozšířené nabídky stání bude profitovat maloobchod, gastronomie a kulturní instituce.

(zdroj)

Hohenberg – zvednout poplatek?

Pro nás je toto místo docela zajímavé, Hohenberg an der Eger leží přímo na hranici s Českou republikou, kde sousedí s obcí Libá. Zde se také nachází oficiální turistický hraniční přechod Hammermühle/ Dubina. Má zhruba 1.400 obyvatel a největší pamětihodností je hrad Hohenberg. A i zde je stání pro obytná vozidla.

Radní zvažovali zdražení denního poplatku za stání obytného vozidla, stávající cena parkovného včetně všech služeb je €8. V září 2020 bylo rozhodnuto účtovat od roku 2022 poplatek €10 a od roku 2023 pak €12. Na zasedání v říjnu 2021 však radní zdražení odmítli, bojí se konkurence podobných stání v okolních obcí. S přibližně tisícovkou přenocováními by nárůst odpovídal přibližně €2.000 dodatečného příjmu.

Výnos z parkovacích míst by l v roce 2020 € 7.126 a tento rok ke konci října pak již € 8.170. I zde je tedy vidět výrazný nárůst zájmu o tato místa.

Místo má kapacitu pro 15-20 obytných vozidel a vytíženost kolem německého průměru, tj. 18%

Poznámka: radní se dívají jen po Německu. Na druhé straně hranice je cena podobných stání zhruba dvojnásobná.

(zdroj)

Plaune – nové místo

Plauen, česky Plavno , je velké okresní město na jihozápadě německé spolkové země Svobodný stát Sasko, v zemském okrese Vogtland. Nachází se přibližně 32 km severozápadně od českého města Aš, s níž je od roku 1962 partnerským městem. Má přibližně 64 tisíc obyvatel a je známé především výrobou nádherných krajek.

V současnosti nabízí zdarma stání pro 11 obytných aut prakticky v bezprostřední blízkosti historického centra města, ovšem bez jakéhokoliv dalšího vybavení. Proto v tomto místě vznikne plnohodnotné stání.

Výstavba stání pro 12 vozidel, sociální zařízení, celkové výdaje se odhadují na částku €500.000, město pak ze svého rozpočtu uhradí €65.000, dotace tedy bude činit €435.000 a bude poskytnuta z fondu spolkové země Saska. Stání má být dokončeno v roce 2023.

Průměrný výdaj na jedno místo je €47.670, tj. cca 1.040.000 Kč. Ovšem město přijde vybudování jednoho místa díky dotaci jen na €5.416, tj. 135.400 Kč. Je nutné zdůraznit, že vysoké náklady jsou zejména díky výstavbě budovy se sociálním zázemím, která bude sloužit všem uživatelům parkoviště, nejen karavanistům a díky přestavbě dojde k podstatnému zvýšení kvality služeb pro všechny motoristy a návštěvníky města.

Parkovací stání pro obytná auta a sociální zařízení vznikne v bezprostřední blízkosti velkého parkoviště v centru města. Ulice Gerberstrasse bude zásadně rozšířena na úseku o délce 31 metrů, aby umožnila přístup k parkovacímu místu pro obytné vozy. Šířka vozovky bude po dokončení 6.50 metru. To umožní bezpečné vyhnutí dvou protijedoucím obytným autům.

Sociální zařízení je navrženo jako montovaný objekt se samostatným přístupem pro ženy, muže a osoby s omezenou schopností pohybu. Počítá se, že toto sociální zařízení využijí i další návštěvníci města, například autobusová zájezdy, cykloturisté a mnozí další.

(zdroj)

Sulingen – rozšíření a zpoplatnění

V tomto městě se nachází poměrně populární stání pro obytná auta. Je zde 20 míst, parkování a likvidace odpadů je zdarma, elektřina za poplatek €0.50 za každou kWh a voda za €1. K oblibě místa přispívá i jeho poloha v rekreační části města v parku s jezerem.

Nyní vypracované plány počítají s ponecháním severní poloviny areálu s stáními pro osobní automobily beze změn a s rozšířením jižní poloviny tak, aby zde vzniklo deset parkovacích míst, každé o délce 10,50 metru, i pro velké obytné vozy stačí. Jednotlivá hřiště budou ohraničena živým plotem z původních dřevin. Zpevněný by měl zůstat pouze jízdní pruh mezi řadami parkovacích stání; parkovací stání mají povrch ze štěrkového roštu, který je vyplněn drtí, aby mohla dešťová voda prosakovat. Servisní místo pro likvidaci odpadních vod a odběr čerstvé vody zůstane zachována, pro napájení budou mít dvě parkovací stání každé společnou nabíjecí stanici.

V budoucnu ale již nebude přenocování zdarma, počítá se s cenou €10. Za tímto účelem bude zbudována „pokladna“, kde bude možné platit kartou a nebo přes aplikaci. Tímto způsobem by měla být také čerstvá voda a elektřina účtovány podle spotřeby, zatímco likvidace odpadních vod zůstává bezplatná.  Nebude instalována žádná zábrána či závora na výjezdu či vjedu. Jak uvádí radní Andreas Nordloh: „Spoléháme na poctivost majitelů mobilních domů“ už jen proto, že bariéra by znamenala značné finanční výdaje“.

Rozpočet na úpravy celého prostoru je cca €270.000, z této částky však město Sulingen bude nést pouze deset procent. 

(zdroj)

Bruchhausen-Vilsen – pokles zájmu

I oblíbená a dobře hodnocená místa nejsou vždy plně vytížena a u některých může dojít meziročně i k významnému poklesu. A to z naprosto neznámých příčin, respektive o důvodech poklesu lze jen spekulovat. Pro ilustraci jsem zvolil dvě blízká stání, jedno v obci Bruchhausen-Vilsen, s kapacitou pro až 40 vozidel, a stání v obci Hoya s kapacitou 12 míst. Obě místa jsou zhruba 7 km vzdušnou čarou od sebe, nachází se kousek od Brém a stranou hlavních silničních tahů.

V roce 2020 40 bylo na Bollenstraße stále 1.779 obsazených parkovacích míst, za minulý rok klesl tento počet na 1.268. Oproti tomu na parkovacím místě „Weserblick“ v Hoya bylo v roce 2021 rezervováno 1.767 míst, ale v roce 2020 pouze 1.274.

RokBV přenocováníBV vytíženostH přenocováníH vytíženost
20201.77912 %1.27429 %
20211.2689 %1.76740 %

Poplatky:

Bruchhausen-Vilsen

€8 – parkování
€0.50 – 1 kWh elektřiny
€1 – 100 l voda
€1 – 5 minut sprchy

Hoya Weserblick

€5 parkování
€0.60 – 1 kWh elektřiny
€0.1 – 10 l voda

O důvodech lze jen spekulovat – nižší cena za parkování v Hoya? Atraktivnější prostředí v okolí stání v Hoya? Komornější charakter stání v obci Hoya? Popřípadě to, že je stání novější. A nebo se jedná jen o sezonní výkyv?

(zdroj)

Region Waldshut – na zájem je třeba reagovat, ne zakazovat

Oblast Waldshut v jižním Schwarzwaldu je typická turistická a cyklistická oblast. Hosté zde mohou využívat širokou škálu turistických možností, včetně dálkových turistických a cyklistických stezek, gurmánských stezek ve Schwarzwaldu a různých turistických a cyklistických túr v regionu. Dovolená v Německu se stala v posledních pár letech opět populární a výrazně se zvedl zájem o kratší pobyty v regionu. To vedlo k výraznému nárůstu poptávky po jednoduchém ubytování v krásných přírodních lokalitách a bohužel také k nárůstu nelegálního divokého kempování.  Od roku 2018 bylo zejména v letních měsících téměř ve všech obcích okresu zaznamenáno, že se rozmohlo jak divoké kempování, tak i parkování obytných vozidel mimo k tomu určená místa.

Proto byly například již v roce 2020 otevřeny tři trekingové kempy v přírodním parku Jižní Černý les stranou od vesnic, které jsou od té doby zhruba z 80 procent dnů plně obsazené. V plánu jsou další dva kempy a podporuje se i ubytování v soukromí.

Aby se nabídka ubytování ještě zvýšila, zahájil odbor cestovního ruchu na okresním úřadě ve Waldshutu projekt „Tábory na jednu noc“. Součástí konceptu je, že soukromé osoby, zemědělci a obce poskytnou na jednu noc louku pro stan nebo pevné místo pro parkování mobilních domů. „Další doplňkové služby jako sociální zařízení, gril a dříví, snídaně nebo svačiny jsou pro hosty samozřejmě skvělou službou, ale ne nutností,“ stojí v prohlášení úřadu. Tato místa budou samozřejmě projednána is orgány ochrany přírody tak, aby vše bylo naprosto legální (provozování divokých tábořišť není v Německu možné, natož v těchto oblastech). První informační setkání se konají právě v těchto dnech (15. a 17.2.2022)

(zdroj)

U Kochelsee – mírná nelibost

Velké parkovací místo pro obytná auta bylo schválené před termálními lázněmi Trimini.

Zastupitelstvo obce Kochler udělilo souhlas s výstavbou stání s 91 parkovacími místy na Trimini-Strasse. Provozovatel termálních lázní chce do stavby investovat částku 1.5 milionu eur. K dispozici budou i veřejné toalety. Kromě 91 parkovacích míst se totiž počítá s výstavbou sociálního objektu, který bude obsahovat i veřejné WC – s toaletou vhodnou pro invalidy. Celý areál bude řešen tak, aby mohl být využit i pro místní festivaly a oslavy.

Mimochodem, vznik jednoho místa v této lokalitě přijde na €16.500, tedy 412.000 Kč. V nákladech je však započítána i dvoupodlažní sanitární budova, která má sloužit všem zdejším návštěvníkům.

Nicméně budování takto rozsáhlého areálu vzbudili i nelibost mezi místními. Znepokojeni jsou i provozovatelé kempů v okolí – ty jsou zde tři a již nyní bojují o zákazníky. Provozovatelé těchto kempů jsou znechuceni i z vyjádření starosty, podle nějž je jednou z výhod nového stání i to, že bude možné konečně likvidovat odpad z obytných aut, což prý dosud nebylo možné. Provozovatelé kempu ale tuto možnost za malý poplatek nabízeli.

Ceny v kempech se pohybují pro modelovou rodinu 2+2 v obytném autě kolem částky €47.

(zdroj)

Závěr

Němci si uvědomili ekonomické výhody budování karavanových stání a proto do nich investují, prakticky vždy s veřejnou podporou. Zároveň dbají i na to, aby pobyt na takovém místě byl finančně akceptovatelný. Většina míst se tak drží na částce mezi €8 až €12 – což zní až neuvěřitelně při pohledu z ČR. Zde se už pomalu akceptuje, že normální je platit dvojnásobek.
Některá místa i v Německu se ovšem potýkají s poklesem návštěvnosti a to bez zjevného důvodu. Další oblasti zase reagují na příliv turistů – a to nikoliv zákazy, ale aktivním zapojením se do hledání nových míst a způsobů přespání.

Němci si to zkrátka spočítali.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

%d blogerům se to líbí: