Karavanová stání v Středočeském kraji s veřejnou podporou!

Komentářů:

0

Krajský úřad Středočeského kraje vypsal nový dotační program v celkové výši 20 milionů korun, který v dubnu podpořilo i krajské Zastupitelstvo. Program je určen pro obce, které mohou čerpat finance na vybudování potřebné doprovodné infrastruktury, která pomůže s rozvojem cestovního ruchu v oblasti karavaningu, rekreační plavby a budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení v turisticky atraktivních lokalitách. Tematické okruhy programu zahrnují i vybudování nebo rekonstrukce celkové infrastruktury kempů, budování či rekonstrukce doprovodné infrastruktury jako elektro a vodovodní přípojky nebo vypouštěcí místa odpadové vody a chemického WC pro karavany.

Pohled na dotační Program v kostce

Středočeský
kraj
příjem žádostí
od do
 od 10. 6. 2022
do 8. 7. 2022
alokovaná částka
20 000 000
dotace min-max
tisíce Kč
stání pro obytná auta: 400 000 –2 000 000 Kč
kempy: 200 000 –1 000 000 Kč
parkoviště: 50 000 – 1 000 000 Kč
max. podíl
na nákladech %
90%
realizace do31.12.2023
více informacípdf pravidla podrobně
poznámka

Dotační Program podrobněji

Pět tematických zaměření/zadání:

 1. Stanoviště pro obytná auta (aneb karavanová stání či lidově štelplacy)
 2. Vývaziště pro lodě
 3. Vybavení kempů
 4. Záchytná parkoviště v turisticky atraktivních lokalitách, dopravní a orientační značení
 5. Projektová příprava pro vydání SP či ohlášení stavby (příprava podkladů projektů z Evropských fondů(IROP) atd..

Pro karavanisty jsou nejzajímavější body 1, 3 a 4, ty mají tyto podmínky:

Stanoviště pro obytná auta

 • dotaci lze využít na vybudování nového stanoviště pro obytná auta (dále jen „stání“) nebo vybavení již existujícího stání, minimální velikost stání pro uznání oprávněnosti žádosti je stání pro dvě obytná auta (minimální rozměr jednoho stání pro jedno obytné auto je 9 x 4 m)
 • z dotace je možné hradit náklady neinvestičního a investičního charakteru, tj. např. projektová dokumentace, sloupky pro připojení stání ke zdroji elektrické energie a pitné vody, výlevky chemického WC, výlevky odpadní vody, stavební práce apod.
 • podmínkou žádosti o dotaci je, aby stání bylo v turisticky atraktivní lokalitě na území Středočeského kraje.

Vybavení kempů

 • vybudování a/nebo rekonstrukce a modernizace celkové infrastruktury kempu jako např. sociálního zařízení, revitalizace zelených ploch, lavičky, odpadkové koše a další drobné vybavení,
 • vybudování a/nebo rekonstrukce doprovodné infrastruktury kempů – elektro a vodovodní přípojky; vypouštěcí místa odpadové vody a chemického WC pro karavany a další náklady neinvestičního a investičního charakteru vztahující se k vybavení kempu,
 • z dotace je možné hradit náklady neinvestičního a investičního charakteru,
 • podmínkou žádosti o dotaci je existence kempu na území Středočeského kraje v souladu s územním plánem v turisticky atraktivní lokalitě.

Záchytná parkoviště v turisticky atraktivních lokalitách

 • pořízení dopravního a orientačního značení
 • vybudování závor, pořízení platebních automatů, revitalizace zelených přilehlých ploch, lavičky, odpočívadla, odpadkové koše a další drobné vybavení,
 • pořízení a instalace dopravního a orientačního značení u záchytných parkovišť turistických cílů, nebo u parkovišť v obcích u vstupu do přírody
 • dotaci lze použít na nové svislé a vodorovné dopravní značení
 • dotaci lze použít na orientační ukazatele podle vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
 • z dotace je možné hradit náklady neinvestičního a investičního charakteru, podmínkou žádosti o dotaci je, aby parkoviště bylo na území Středočeského kraje v souladu s územním plánem v turisticky atraktivní lokalitě

Forma a výše podpora

 • Celkový objem požadované dotace v rámci všech podaných žádostí jednoho žadatele musí být do maximální výše 2 000 000 Kč,
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 20 000 000 Kč,
 • Minimální a maximální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání:
  • a) „Stanoviště pro obytná auta“ 400 000 Kč – 2 000 000 Kč,
  • b) „Vývaziště“ 200 000 Kč – 500 000 Kč,
  • c) „Vybavení kempů“ 200 000 Kč – 1 000 000 Kč
  • d) „Záchytná parkoviště v turisticky atraktivních lokalitách, pořízení dopravního a orientačního značení“ 50 000 Kč – 1 000 000 Kč,
  • e) „Projektová příprava“ 50 000 Kč – 1 000 000 Kč.
 • 3. Minimální spoluúčast žadatele je v Programu stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení

 • Žadatel (obec!) může dle tohoto Programu podat pět žádostí, a to jednu žádost do každého Tematického zadání, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Osobní komentář

Vypsaný program je štědrý a peněz přiděluje poměrně hodně. Pro karavanisty tak mohou vzniknout nová místa, kterých je u nás stále nedostatek. K určité opatrnosti však vede zkušenost z dosavadní výstavby karavanových stání v tomto kraji. Například v jednom z předešlých programů bylo jedno takové stání podpořeno částkou 2.000.000 korun, nicméně nakonec vzniklo s dvouletým zpožděním stání pro osm vozů v ceně 500 Kč za den. Tedy paradoxně se v Česku s veřejnou podporou budují místa, která jsou následně často dražší než srovnatelně budovaná místa „na západě“. Stání v obci (Wohnmobil-Stellplatz) stojí v Německu obvykle částku v rozmezí 8-12 euro na den, u nás při přepočtu 20.

Pro všechny může být nepříjemné možné zpoplatnění doposud volných parkovacích ploch, ale ty stejně již většinou placené jsou.

Zdroje:

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

%d blogerům se to líbí: