Obrazový průvodce servisním místem – odpady

Tento příspěvek volně navazuje na příspěvek Stání pro karavany – základní přehled, ale zaměřuje se na servisní místa a jejich provedení. Zbavení se odpadů a doplnění vody je pro cestovatele obytných vozů prakticky rutina. V závislosti na velikosti a složení posádky a vybavení na palubě je nutné ji provádět většinou jednou za dva nebo tři dny. A někdy i častěji, třeba každý den. A nebo naopak, šetřící mohou vystačit i více než ty tři dny. Ale kapacita nádrží obytného vozu není bezedná – na palubě je vždy něco mezi 80-160 litry pitné vody a nádrž zachytávající šedou vodu má podobnou kapacitu. A pak zejména WC kazeta s jejími 20 litry může být plná dříve, než by nám bylo milé. Při cestách s více lidmi jsem ji někdy vyprazdňoval jak ráno, tak později večer. Není to sice úplně příjemná činnost, ale k cestování obytným vozem tohle zkrátka patří.

Tenhle servis se provádí na servisních místech. Těch u nás moc není, takže tento článek je takovým pokusem o detailnější pohled, jak takové místo vypadá a funguje, popřípadě jak si poradit v případě, že nějaký kus infrastruktury chybí. Na dobře řešeném servisním místě by měl být prostor pro práci se splašky fyzicky oddělen od místa s pitnou vodu. Bohužel se to ne vždy podaří a tak je potřeba být trochu opatrnější.

Takže tento článek bude o tom, jak taková servisní místa vypadají a jak je použít.

Bohužel mám jen velmi málo vlastních fotek – nenapadlo mne to cíleně fotit. Takže jsem si pomohl fotkami jiných a velmi mi pomohlo, že se podobnému tématu v zahraničí již někdo věnoval. Se svolením německého karavanisty jménem Jürgen Rode (womo.blog) jsem tedy použil v tomto článku jeho obrazový materiál z příspěvku Ver- und Entsorgung beim Wohnmobil – WOHNMOBIL FÜR BEGINNER – DIE EINSTEIGER-REIHE. Jedná se o všechny fotky označené vodoznakem Foto.Omniro.de. U ostatních fotek jsou uvedeny příslušné zdroje, popřípadě se jedná o snímky z přiložených videí.

S čím se potkáte u nás

U nás se lze asi nejčastěji setkat s vybavením od AZP Brno, tímto stojanem. Ten je nabízen hned v několika provedeních a lze se s ním nebo podobnými typy setkat nejen na servisních místech po Evropě, ale i v kempech. Sám výrobce jej nabízí ve dvou provedeních, a to VLK 03 a VLK 04.

Typ VLK 04 má výhodu, že fyzicky odděluje kohoutky pro užitkovou vodu a pitnou vodu. Pojem užitková voda v tomto případě neznamená kvalitu vody, ale to, že je určena k proplachu wc kazety a spláchnutí zbytků po vyprázdnění kazety ze sběrné částí. Díky fyzickému oddělení u něj nehrozí záměna zdrojů vody – jak později ukáži u typu VLK 03, tak u něj to není tak jednoznačné. Nicméně jeho nevýhodou je cena – aktuálně typ VLK 04 stojí 28.620 Kč bez DPH. Typ VLK 03 stojí jen 19.010 Kč bez DPH. Mimo jasnou cenovou výhodu má i menší požadavky na instalační prostor. Ale jak jsem zmínil, nevýhodou je, že určení jednotlivých kohoutků se může na instalačních místech lišit – a další drobnou nevýhodou je podle mého velmi těsné umístnění místa pro odkládání WC zátky a kohoutku pitné vody.

Další nevýhodou může být určení jen pro letní provoz, v zimě mohou být problémy se zamrzáním vody – pro výstavbu celosezonních servisních míst jsou tedy vhodnější jiná provedení, případně je nutno umístit tuto výlevku do temperovaného vnitřního provozu. Nicméně existují i jiní výrobci, kteří s venkovním zimním provozem počítají – samozřejmě se to ale odráží na ceně zařízení.


S oběma typu se lze na českých stání setkat. Například stání Železňák je vybaveno typem VLK 04, výrazné nálepky usnadňují uživatelům orientaci a eliminují možnost záměny kohoutků – velkou výhodou podobného řešení je uživatelská jednoduchost:


Stejně tak je podobný typ využit i ve Svitavách, i když v mírně netradičním provedení:

Setkat se s touto výlevkou můžete i U Kateřiny ve Štramberku i na nově otevřeném stání Tecompaper v Praze.


Zde je ukázka podobné výlevky jako typ VLK 03 v jednom z kempů u Bodamského jezera – všimněte si různě označených kohoutků – červené kohoutky na výlevce a modrý na stěně. Na výlevce je pak i výrazná nálepka upozorňující, že zde rozhodně není zdroj pitné vody. Velmi pravděpodobně jsou všechny červené kohoutky, tedy oba na výlevce, používány při vyprazdňování kazety, modrý kohout na stěně pak slouží pro připojení hadice při plnění pitné vody. Hadice z horního kohoutku pak slouží pro oplach sběrné mísy.


V akci na videu lze tento typ výlevky vidět i v seriálu V karavanu po česku – ve čtvrtém díle věnovaném kraj Vysočina. Zde je patrné, že určení jednotlivých kohoutků je zde zjevně opačné – ale v souladu s původním záměrem výrobce této výlevky. Ale i tak je vidět nevýhoda tohoto typu, čistá a špinavá zóna je zde nepříjemně blízko sebe. Toto místo najdete u Sýrárny Horní Dvorce.

Pan Háma se na videu dopouští ještě jedné drobné chybky – je sice dobré nechat vodu z hadice před započetím plnění nádrže v obytném voze odtéci, abychom z hadice dostali starou a možná „uleženou“ vodu a také jí tak propláchli, ale není dobré přitom tuto vodu vypouštět takto na cestu a kolem vozu. Mohou vzniknout kaluže a hadice se pak může zbytečně špinit, nehledě na estetický dojem – asi nechceme šlapat do kaluží. Takže vodu odpustit, ideálně do trávy, ke keříku a podobně. Dbá se taky na čistotu konce hadice a není vhodné jej strkat přímo do nádrže či nalévacího otvoru. Ale o tom detailně jindy.


Tady bych si dovolil upozornění pro stavitele stání a podobných servisních míst – zaměření každého kohoutku důkladně a srozumitelně označte příslušnými piktogramy, popřípadě doplňte i vícejazyčnými nápisy (česko-anglicky a nebo česko-německo-anglicky), Je to důležité zejména v případě, že kohoutky na oplach fekálií a pitné vody nejsou fyzicky oddělené či i jinak hrozí jejich záměna.

A tímto opouštím téma výrobků od AZP, se kterými se jde u nás asi setkat nejčastěji. Dále budou ukázány servisní místa v zahraničí – princip fungování je ale víceméně podobný.


Servisní místa v zahraničí


Německý slovníček pro pojmy na servisních místech

Většinu míst lze ovládat intuitivně, popřípadě je opatřena piktogramy a návody, nebo vícejazyčnými popiskami. V případě, že tomu tak nebude, hodí se alespoň nějaké základní pojmy:

 • Kassetten spülung – opláchnutí WC kazety
 • Becken spülung / Bodeneinlass spülung – opláchnutí jímky / jímek
 • Frischwasser – pitná voda
 • Kein Frischwasser – toto není pitná voda
 • Abwasser – odpadní voda
 • Abfall / Müll – odpadky
 • Parkschein – placené parkoviště
 • Hier parkschein lösen – zde koupíte parkovací lístek
 • Kostenlos / Kostenfrei – zdarma
 • Offen – otevřeno
 • Geschlossen – zavřeno
 • Kein Camping – nekempujte
 • … verboten – něco je zakázáno

Italský slovníček

 • lavaggio – opláchnout, umít
 • area di sosta – zastávka se stáním
 • area di servizio – servisní místo
 • Impianto di scarico – servisní místo / výlevka
 • scarico – výlevka
 • serbatoi – nádrž
 • acqua – voda
 • non potabile – není pitná
 • accesso pubblico – přístup je veřejný
 • parcheggi comunali – obecní parkoviště
 • sosta consentita x giorni – stání povoleno na x dnů

Servisní místo v Baden-Badenu

Servisní místo má výpusť na šedou vodu a jeden sloupek. Na sloupku jsou funkce vyprazdňování i plnění sloučeny. Ve spodní části je pod krytem výlevka na WC kazetu, těsně nad ní je pak i zdroj vody pro výplach kazety. Voda začne téci po zmáčknutí tlačítka Kassetten spülung. Po vyprázdnění se po stisku tlačítka Becken spülung – Bodeneinlass spülung opláchne jak výlevka, tak i výpusť pro šedou vodu pod autem ( Bodeneinlass).

Při používání podobného sloupku je dobré být obezřetný – kohoutek pro čerstvou vodu si raději otřu dezinfekcí a používám jen své adaptéry a hadice. Bohužel nevíte, jestli náhodou někdo před vámi kohoutky nepoužil jinak, než bylo zamýšleno. A nebo hadici na pitnou vodu nestrčil do WC kazety, popřípadě na ni nešahal neomytými rukami po vyprázdnění WC – je třeba být trochu opatrný.

A jak píše autor fotek, dokonce se najdou lidé, kteří jsou kvůli pár ušetřeným korunám (či eur) schopni doplnit zásoby ve svém voze pomocí konce plněné zdarma dostupnou vodou určenou k proplachu WC kazety. I když jsou asi oba zdroje vody na sloupku připojené ke stejnému vodovodu, nedělejte to. Ten spodní kohout na tom po hygienické stránce bude příšerně a navíc, i provozovatel zařízení jej musí z něčeho udržovat . V tomto případě €1 (cca 26 Kč) za 100 litrů vody a plný servis není žádná závratná suma a přijde mi naprosto přiměřená.

Příklad dalšího místa – Neustadt an der Weinstraß

Jedná se o místo ve městě, které má servisní místo řešeno dobře z hlediska oddělení. Úplně vpředu je sloupek pro pitnou vodu, zcela mimo je pak výpusť pro šetou vodu i sloupek pro vyprázdnění WC kazety. Drobnou vadou na kráse je jen fakt, že vyprázdnění WC kazety bude trochu krkolomné. A proč je hadice na oplach tak dlouhá? Slouží nejen k výplachu WC kazety, ale lze jí opláchnout i výpusť pro šesou vodu. Nálepka u užitkové vodě je taktéž dostatečně jasně umístněná.

Další běžný sloupek – Bad Dürkheim

Toto místo opět kombinuje likvidaci a zdroj vody. Za povšimnutí stojí konstrukce kolem kohoutků vody – má zabránit tomu, aby se na užitkovou vodu připojial hadice pro plnění pitnou vodu WC kazeta a s něčím pdobným se lze setkat i v jiných provedeních.

Stání Nordkirchen

Podobný sloupek lze najít i jinde, příkladem budiž stání v Nordkirchenu v Německu:

Toto stání pro obytná vozidla má i zdařilé progační video, kde lze alespoň částečně vidět vybavení servisního místa a manipulaci:


Servisní místo na pumpě

Servisní místo může být i součástí čerpací stanice. Stav nemusí být zrovna oku lahodící, jako například na tomto místě v Norimberku – fotky jsem ze služby Park4Night. Stanice je ale víceméně funkční, návod je hned v několika jazycích.

Proč jsem vybral toto místo?

Je to ohlédnutí do historie. Norimberk byl první větší město v Německu, které v roce 1991 otevřelo nejen tři oficiální místa pro parkování obytných vozidel, ale zároveň nechalo naistalovat toto servisní místo. Pro historická místa mám trochu slabost – a o 30 let později tohoto zatím nebylo schopno žádné české město nad 50.000 obyvatel. Takže jsem zvědavý, které bude první…..

Servisní místa na čerpacích stanicích by mimochodem byla i dobrým řešením pro Českou republiku. Mnohá místa jsou na to prakticky připravena, někde by stačilo doplnit výlevku na WC či umístnit kohout na vodu do temperované části ČS, popřípadě v rámci renovace vybudovat plnohodnotné servisní místo.


Ukázka dalšího servisu – Itálie

Příklad servisního místa v Itálii s jedním sloupkem. Jedna strana sloupku je „špinavá“, tj. slouží pro vyprázdnění WC kazety a jeji oplach, druhá strana sloupku je „čistá“, pro naplnění vody-

Celé video si lze pustit zde:

Vypouštění šedé vody

Je dobré co nejpřesněji najet na výpusť – teda tak, aby voda pak padala do výpusti a nikoliv vedle. Někdy to může být výzva, někdy je výpusť velká:

Výpusť pro šedou vodou je dobré po vyprázdnění opláchnout, aby na povrchu nezbyly zbytečně nějaké zbytky z vypuštěné vody. Oplach u nových luxusnějších míst je spuštěn automaticky, u jiných je nutné jej spustit tlačítkem na sloupku, u prostších opláchnout hadicí ze sloupku a u těch úplně obyčejných použít svoji hadici.

Co dělat, když není výpusť na šedou vodu?

Pokud je v místě možné vyprázdnit WC kazetu (například záchod), je možné si poradit jednoduše. Po vyprázdnění WC kazety tuto použít pro zachycení šedé vody z obytného vozidla a WC kazetu pak opět vyprázdnit. Jednak se tím kazeta propláchne, jednak se zbavíme šedé vody – i když vhledem ke kapacitě nádrže a kazety bude nutné toto zopakovat 3-5 krát.

Proč nepoužívat pro pitnou vodu ‚erární‘ hadici?

Pokud je to možné, vždy připojuji svoji hadici a své adaptéry a dávám pozor na stav kohoutu – aby nebyl „zaprasený“. Proč nepoužívat hadici, která je na servisním místě k dispozici? Protože nevím, co s ní kdo dělal, čím na ní sahal a kam ji strkal – jak je ukázáno na následujícím obrázku:

Stav servisních míst

Ne všechna servisní místa jsou nablýskána – o to více je nutné věnovat pozornost symbolům i stavu připojovacích bodů:


Závěr

Na závěr ještě tip na pár videí, které zachycují servis obytného auta, vybrány byly ukázky použítí různých zařízení:

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Začít s blogem na WordPress.com.

%d blogerům se to líbí: