Jihomoravský kraj, výsledky rozdělení dotací

Komentářů:

2

Aktualizace:

 • 28.8.20222 – přidány informace o OC Futurum
 • 1.9.2022 – inofrmace o areálu VELO

I Jihomoravský kraj se rozhodl podpořit vznik chybějící doprovodné turistické infrastruktury v návaznosti na rostoucí popularitu cestování s obytnými auty a přívěsy. První výzva na konci minulého roku, tedy roku 2021, neskončila úspěšně, proto kraj v únoru 2022 schválil aktualizovaný dotační program. Příjem žádostí probíhal 28.03.2022 do 22.04.2022 a bohužel se programu nedostalo dostatečné publicity. Snad i částečně díky vývoji na Ukrajině, kdy pozornost byla upřena jiným směrem. Program tak byl prezentován například vinařům, popřípadě v rámci Asociace krajů, širší publicity se mu nedostalo

Parametry programu

Žadatelé o podporu museli být vlastníci dotčených pozemků nebo mít souhlas vlastníka s vybudováním a následným provozováním těchto stání.

Minimální výše podpory na jeden projekt byla stanovena na 100 000,- Kč, maximální výše podpory pak na 300 000,- Kč, popřípadě na 500 000,- Kč na dvě karavanová stání vč. servisní technologie, s minimální spoluúčasti žadatele 40%. Na program bylo vyčleněno 4 250 000,- Kč

Žádosti byly hodnoceny dle následujících kritérii, maximální počet dosažitelných bodů byl 80:

 1. Vazba projektu na další aktivity v území
  1. Projekt navazuje na právě zrealizovaný, příp. v posledních dvou letech zrealizovaný
   projekt či aktivitu – 10 bodů
  2. Projekt nenavazuje na žádný zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje
   další aktivity v území (např. další karavanové stání nebo službu) – 5 bodů
  3. Jedná se o projekt bez vazeb – 0 bodů
 2. Požadovaná výše spolufinancování krajem
  1. Do 30 % (včetně) způsobilých výdajů projektu – 10 bodů
  2. 30 – 50 % (včetně) způsobilých výdajů projektu – 5 bodů
  3. Více než 50% způsobilých výdajů projektu – 0 bodů
 3. Kapacita karavanového stání
  1. 4 a více – 10 bodů
  2. 2 – 3 místa – 5 bodů
  3. 1 místo – 0 bodů
 4. Projektový záměr
  1. Je přiložen kvalitní projektový záměr, který počítá s udržitelností 5 let – 10 bodů
  2. Projektový záměr je neúplný, příp. se neuvádí se udržitelnost – 0 bodů
 5. Připravenost projektu
  1. Projektová dokumentace je připojena k žádosti – 10 bodů
  2. Projektová dokumentace není připojena k žádosti – 0 bodů
 6. Vzdálenost od turistického cíle, do vzdálenosti 2 km od karavanového stání se nachází veřejně přístupný turistický cíl, značená turistická trasa, cyklotrasa naučná stezka apod.
  1. Ano – 10 bodů
  2. Ne –0 bodů
 7. Vzdálenost od provozoven regionálních výrobců/agrofarem/ s regionální značkou, příp. vinařství
  1. do vzdálenosti 2 km od karavanového stání se nachází výrobce se značkou Regionální potravina Jihomoravského kraje nebo Zaručená tradiční specialita, Chráněné označení původu, Chráněné zeměpisné označeni nebo Chuť jižní Moravy, Zlatá Chuť jižní Moravy a Mistr tradiční rukodělné výroby – 10 bodů
  2. do vzdálenosti 2 km od karavanového stání se nachází výrobce/poskytovatel služeb s označením od Asociace regionálních značek (Znojemsko regionální produkt, Moravský kras regionální produkt, Brněnsko originální produkt, Slovácko regionální produkt, Tradiční výrobek Slovácka) nebo vinařství – prodej ze dvora – 10 bodů

Výsledky

Celkem byly poskytnuty dotace deseti projektům, celková výše dosáhla 4 104 800,00, – Kč, tedy se nevyčerpala celá alokovaná částka. Přehled vybraných projektů je v této tabulce, akciové společnosti získaly dvě dotace, společnosti s ručením omezením pak čtyři, tři dotace připadly OSVČ a jedna obci.:

Účel dotacePříjemceIČOSídloČástka
Karavanové stání Annovino LedniceANNOVINO nemovitostní a.s.08998574Lednice500.000,-
Vybudování karavanových stáníExcalibur City s.r.o.25515705Chvalovice500.000,-
Karavanová stání – Farma Ovčí TerasyNOVE 99 s.r.o.06333737Praha500.000,-
Karavanové stání, servisní místo a potřebná infrastrukturaMartin Barták75650126Nesvačilka500.000,-
Infrastruktura pro stání karavanů „Kemp Křtiny“Městys Křtiny00280429Křtiny154.456,-
Stání karavanů s obsluhou sanitárního zařízení – OC FuturumEuro Mall Brno Real Estate,
s.r.o.
26161478Brno390.000,-
Karavanem za vínemŠtěpán Maňák12439134Žádovice500.000,-
Karavanové stání Moravský KrumlovSimona Prátová66551773Neslovice320.344,-
Areál VELOSasandra s.r.o.25590324Brno (místo realize Vratěnín)500.000,-
Karavanové stání – BořeticeRodinné vinařství Jedlička,
Bořetice a.s.
27746658Brno240.000,-

Přehled projektů

Na mapce přehled míst, kde by měla stání vzniknout. Na rozdíl od jiných krajů není k dispozici mnoho dalších údajů o projektech, vybraní zájemci ani moc nekomunikují. Není tak jasné, kde například vznikne stání v Moravském Krumlově či kde se skrývá Areál VELO v Brně. V tabulce tak chybí obvyklé informace o počtu stání, celkových nákladech a další podobná data.
Všechny projekty mohou zmíněnou částku dotace čerpat do 31.12.2023.

Stání karavanů s obsluhou sanitárního zařízení – OC Futurum

Bude se jednat hlavně o sanitární stanici – servis čerstvé a odpadní vody – platba na sloupku bude pouze kartou. Přespání pak bude možné zdarma po domluvě s manažerem centra, případně ostrahou, ale jelikož se nejedná o romantické místo, asi nebude k přespávaní příliš vyhledáváno. Ve Futuru je supermarket s potravinami, je možné tedy servis spojit s doplněním proviantu. Realizace proběhne příští rok (2023), dvě stání a sloupky na vypouštění a tankování vody budou stát více než 1 000 000 Kč bez DPH, dotace 390 000 Kč pokrývá tedy ani 40% nákladů. Stanice se bude nacházet za budovou krytého parkoviště.

Křtiny

Kempu v Křtinách je věnován samostatný článek: Křtiny: obecní kemp jako ze škatulky

Areál Velo – Vratěnín

I když firma sídlí v Brně, realizace proběhne v objektu bývalých kasáren pohraničníků u obce Vratěnín. Zda má vzniknout kemp, zaměřený především na milovníky cyklistiky, nabídnou i zázemí pro obytná auta a přívěsy.

Závěr

Dosavadní výsledky se obtížně hodnotí, neboť chybí jakékoliv další informace pro hodnocení. Je ovšem zřejmé, že v některých případech jdou veřejné peníze subjektům, které to nemají pravděpodobně zapotřebí nebo se spíše jedná o podporu již rozběhlého podnikání (Annovino, Excalibur City, OC Futurum, asi i stání v Nesvačilce, kde je již provozováno dlouhodobé stání obytných aut a obecně vinařství) . Ale to je bohužel nectnost mnoha dotačních titulů poslední doby, nejen těch zaměřených na karavanová stání. Nezbývá než doufat, že ve výsledku budou takto vybavená stání dostupná za cenu běžnou na podobných stáních v zahraničí (tedy v rozsahu cca 0-€15) a umožní i provedení servisu obytného vozidla bez nutnosti přenocovat.

Zdroje:

úvodní obrázek: Marek Omasta on Unsplash

 1. Dobrý den pane,
  Reagují na Váš nepěkný komentář ohledně přidělení dotací stávajícímu podnikání.
  V Česku absolutně chybí infrastruktura pro obytné automobily. Na dálniční sítí v Česku nenajdete sanitární stanice, kde je možné natankovat vodu a vypustit černou či šedou vodu. Tyto stanice vybudoval v Polsku, v Rakousku, Itálii nebo třeba Dánsku na dálnicích stát jako podporu turismu.
  Futurum Brno leží na křižovatce 5 směrů (Praha, DE Vídeň AT, Bratislava HU, Ostrava PL, Svitavy PL), je tedy předpoklad že sanitární stanice bude využívána.
  Nás dvě stání a sloupky na vypouštění a tankování vody budou stát více než 1 000 000 Kč bez DPH, tedy dotace 390 000 Kč nepokrývá zdaleka ani polovinu nákladů na tuhle srandu. Sanujeme tedy soukromými penězmi to, co měl vybudovat stát. A jsem přesvědčen, že celá věc nebude v žádném případě rentabilní. Kdybych nebyl vášnivý karavanista , ani by mě nenapadlo za něco takového utrácet peníze.
  O to víc mě mrzí váš v podstatě hate a myslím že to je jeden z důvodů proč Česko nikdy nebude tak vyspělá země jako třeba Dánsko, dokud tady lidi budou víc hejtovat než oceňovat v práci ostatních.
  Doufám, že se teď aspoň trochu chytnete za nos předtím než budete očerňovat v práci ostatních.
  Alex Vesely

  To se mi líbí

  1. Martin Strimpfl avatar

   Děkuji za komentář. Ano, můj komentář je na hraně a jsem rád, že jste přispěl svým pohledem. Debata určitě pomůže k nalezení hranic toho, co by měl budovat stát, tedy co by mělo být součástí veřejné infrastruktury a co by mělo být ponecháno na iniciativě ostatních, popřípadě jak moc by na to měl stát, kraj či obce přispívat.

   V té části o „hate“ se podle mne mýlíte – já výstavbu podobných míst a její zjednodušení dlouhodobě podporuji, tedy zejména aby se z ujasnili předpisy a povinnosti nejen pro výstavbu servisních míst a stání, ale i pro zjednodušená tábořiště. A co se týče veřejných peněz, byl bych rád, kdyby byly investovány tak, aby z toho měl prospěch co největší okruh lidí – tedy aby místa byla přístupná byť jen pro provedení servisu a cena za stání odpovídala i tomu, že místo získalo příspěvek z veřejných peněz, popřípadě aby bylo na výstavbu těchto míst pamatováno při větších rekonstrukcích, kde se prakticky pořizovací náklady „ztratí“ v celkových nákladech a navíc se uspoří i na mnoha pracech.

   Vlastně jsem rád, že jste se ozval a napsal svůj pohled na věc. Dvě stání jako taková se asi nikdy nezaplatí, servisní stanice si na sebe může vydělat.

   Co se týče situace v zahraničí, tak v Rakousku místa na dálnici se servisem pro obytné vozidla prakticky nejsou, na celé A2 je jedno. V Itálii je budování míst dáno jejich zákonem a dále koncesionářskými smlouvami na dálnice, kdy si stát smluvně tyto věci ošetřil a v případě dálnic je provoz hrazen z mýtného, Polsko – tam se jedná často o iniciativu soukromých subjektů a způsob financování zjistím,.

   O jednotlivých projektech jsem se snažil zjistit nějaké informace, ale třeba na email z 11.8 zrovna o Futuru jsem žádnou odpověď nedostal, takže vycházím z dostupných informací, kterých je málo. Díky za doplnění alespoň touto cestou.

   To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

%d blogerům se to líbí: