Aktualizováno: Takzvaně „pronajímáte“? Pozor na přicházející změnu!

Komentářů:

0

Aktualizace leden 2023: k implementaci evropského předpisu DAC7 došlo novelizací zákona č. 164/2013 Sb. v listopadu 2022. Čeští provozovatelé platforem tak mají od 1. 1. 2023 povinnost ohlásit se k oznamovací povinnosti. Předpis byl převzat prakticky v totožném znění jako návrh. To znamená, že služby jako bezKempu, Campiri P2P či ForJoy (řazeno abecedně) budou muset povinně hlásit prodejce, kteří přes ně nabízejí pozemek nebo obytné vozidlo. Vyloučeni budou pouze prodejci s méně jak 30ti transakcemi za rok, u kterých souhrnné plnění nepřesáhne limit 2000 eur.

Je ale důležité zdůraznit, že zatím není jasné, jak se bude s těmito daty v budoucnu pracovat – nicméně jak třeba plyne z článku Obytný vůz na IČO? Velký Bratr se (občas) dívá!, může to být prakticky jakkoliv.

Případné otázky a odpovědi pak shrnuje tento dokument Generálního finančního ředitelství:

O špatném legislativním ošetření poskytování soukromých pozemků ke kempování či soukromých obytných auta druhým jsem na tomto blogu již několikrát psal. Je pro připomenutí, jednalo se o tyto články:

Od vydání prvního z těchto článku nedošlo v České republice k žádnému posunu. Legislativa to stále neřeší, respektive stále vyžaduje pro takovou činnost minimálně živnost, nicméně úřady to nijak horlivě nevymáhají. Některé platformy tak i nadále soukromým majitelem tvrdí, že pozemek se pronajímá, i když legislativa ani judikatura chápou takovou činnost odlišně, tedy jako nabízení ubytování. Popřípadě jiné, zaměřené na půjčování obytných aut, zase uvádí, že není potřeba živnostenského oprávnění, protože se jedná o příležitostný příjem.

Majitelé pozemků či aut nabízených přes podobné služby nicméně mohli být zatím v Česku v klidu, úřady by pravděpodobně zasáhly pouze po nějakém udání, samy informace dle dostupných informací nevyhledávaly a proti službám ze své iniciativy nezasahovaly. Nicméně již brzy tomu tak nebude.

Změna – úřady vaše údaje nyní automaticky získají

Česká republika je k datu 1.1.2023, tedy ze půl roku, povinna implementovat a následně začít vymáhat předpis EU známý pod označením DAC 7. Ten ve zkratce ukládá provozovatelům platforem (rozuměj stránkám jako bezKempu, Bivakuj, Campiri, ForJoy, HledamKaravan a dalším) nejpozději k 31.lednu 2024 (a poté pravidelně) poskytnout daňovým orgánům přehled o transakcích provedených jejich uživateli (prodejci) včetně údajů o těchto prodejcích. To jest v našem případě majiteli pozemků či obytných vozidel, za celý předcházející rok, tedy od 1.1.2023. Návrh zákona je nyní již v Poslanecké sněmovně, přesné znění včetně poznámek je k dispozici zde.

Z přehledu budou vyjmuti pouze ti prodejci, kteří uskuteční méně než 30 transakcí za rok s celkovým plněním menším než cca 50.000 Kč (€2000, poplatky a provizi platformě se nezapočítávají).

V případě poskytnutí pozemku je to každé takové poskytnutí byť jen části nemovité věci – pokud tedy někdo nabízí přes platformu například pět míst a všechna na víkend pronajme, bude se jednat o pět transakcí. Pokud těchto transakcí bude ročně více jak 30, musí jej provozovatel platformy oznámit.

U nájmu obytných vozidel je sice možné, že k 30ti transakcím nedojde, vzhledem k běžné výši sazeb půjčovného bude stačit zapůjčit obytné auto v hlavní sezóně na déle než 3 týdny a pravděpodobně dojde k překročení druhého z limitů, tj. částky 50.000 Kč, a provozovatel platformy bude muset takovou osobu opět zahrnout do přehledu.

Úřadům se tak dostanou do rukou automaticky údaje o uskutečněných transakcích a prodejcích (rozuměj majitelích pozemku či vozidla) pro další zpracování. Může je pak následně zajímat, jestli se příjmy správně daní, jestli jsou odváděny místní poplatky a možná i další věci. Nicméně je důležité zdůraznit, že zatím není jasné, jak se bude s těmito daty pracovat, zákon zatím není schválen.

Nelze se ale určitě spolehnout na to, že provozovatel platformy tyto přehledy neposkytne – navržené pokuty jsou poměrně vysoké a jsou zde i další, citelnější tresty.

Pohled finančních orgánů na příjem z poskytnutí místa na kempování je známý a je jiný než názor uplatňovaný některými provozovateli platforem. Například služba bezKempu trvá na tom, že se jedná o příjem daněný dle §9 zákona o daních z příjmů, přičemž naše legislativa, judikatura a i finanční správa říká, že je to příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů. Odkazy na příslušné prameny lze nalézt v článku Jak na bezKempu bez problémů – vyjádření služby i stanoviska úřadů. Rozpor může být pro majitele nabízeného pozemku poměrně zásadní.

Co dělat?

Na změnu zákonů, které by upravili celou tuto oblast, je již asi pozdě. Ostatně, nikdo žádnou velkou iniciativu v tomto směru po celou dobu nevyvíjel. Tak trochu oklikou a zvenku se k nám tak dostává nepřímá definice toho, co asi za podnikání bez nutnosti mít živnost nebude považované – mimo limitů uvedených v daňových zákonech ohledně výšky příjmu to bude i počet transakcí do třiceti a další hranice příjmu do €2000. Což je tedy jen můj názor, nicméně ty limity, zejména ohledně počtu transakcí, vychází z omezení, která jsou pro tento druh nabízení pozemků běžná ve státech, které to legislativně ošetřili.

Dotčeným osobám lze pak jen poradit, aby si zažádali o příslušnou živnost a v případě nabízení míst ke kempování nejpozději k 1.1. 2023 legalizovali svá místa, respektive se ujistili, že místní úřady o provozování tábořiště/kempu ví a nemají námitky a jsou správně odváděny poplatky. Majitelé obytných vozidel, kterých se nová povinnost dotkne, mají situaci ulehčenou a stačí jim jen ŽL.

Úvodní obrázek: Ostap Senyuk na Unsplash

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si web nebo blog na WordPress.com

%d blogerům se to líbí: